Giới thiệu

3. CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỢP LỰC

14:23 | 06/03/2012
 

Ông: NGUYỄN VĂN ĐỆ
CHỦ TỊCH CÔNG TY
Ông:  NGUYỄN VĂN THÀNH
PHÓ CHỦ TỊCH CÔNG TY 
Ông:  TRỊNH THỌ BÍCH
PHÓ CHỦ TỊCH CÔNG TY 

Ông: NGUYỄN THANH VÂN
GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN
Ông: LÊ VĂN BẰNG
PHÓ GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN
Ông: LÊ QUỐC HUY
PHÓ GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN 
Ông: NGUYỄN VĂN KIÊN
PHÓ GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN
Bà: NGUYỄN THỊ THẮM 
PHÓ GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN Quay lại       In trang

VIDEO CLIP
  • HỢP LỰC NIỀM TIN
  • KHÁM BHYT NGÀY NGHỈ, NGÀY LỄ
  • Bệnh Viện Đa Khoa Hợp Lực Thanh Hóa
  • BVĐK Hợp Lực đầu tư trang thiết bị hiện đại, nâng cao chất ...
  • Giới thiệu- Bệnh viện Hợp Lực,Thanh Hoá
Thông tin tiện ích
ĐÁNH GIÁ - NHẬN XÉT CỦA BẠN

Bạn thấy dịch vụ bệnh viện như thế nào

Bạn thấy dịch vụ bệnh viện như thế nào